• 120TPD Complete Rice Milling Line Had Been Loaded

120TPD kompletna linija za mljevenje riže bila je napunjena

Dana 19. listopada svi strojevi za rižu kompletne linije za mljevenje riže od 120 t/d utovareni su u kontejnere i transportirani u Nigeriju.Mlin za rižu može proizvesti 5 tona bijele riže na sat, a sada je dobrodošao među nigerijskim kupcima.

FOTMA pruža i nastavit će pružati profesionalne proizvode i usluge za strojeve za rižu našim kupcima.

loading of goods(2)loading of goods(3)


Vrijeme objave: 20. listopada 2021